Gehrmans ger ut stycke för diskantkör och marimba – Svävar över äng

Gehrmans ger ut stycke för blandad kör och marimba – Svävar över äng.

Stycket skrevs till Adolf Fredriks Flickkör och uruppfördes i oktober 2019 under ledning av Fredrik Winberg. Maria har skrivit både text och musik.