Nutida Konstmusik /Contemporary Music

Nutida konstmusik / Contemporary Music:

Verk för kör / Pieces for choir

Kammarmusik / Chamber music

EAM

Verk för orkester /  Music for Orchestra

Kammaropera / Musical Drama