Uruppförande med ensemble KROCK

Det blir uruppförande av mitt stycke Wyoming i tre satser, skrivet för ensemble KROCK, på Fylkingen den 27 november, kl 16.00. Samma dag hör vi även tre andra uruppföranden av de övriga medlemmarna i tonsättarkollektivet Tonsekt. Redan den 28 oktober testar vi stycket inför publik, Fylkingen, kl 20.00.