Stockholm Wind Quartet uruppför ’Vid Vesuvius brant’

Måndag 7 juni uruppför Stockholm Wind Quartet beställningsverket Vid Vesuvius brant av Maria Lithell Flyg. Konserten sänds via musikaliska.se och är kostnadsfri att ta del av.

– Jag har inspirerats av vyn över vulkanen Vesuvius från mitt fönster i Villa San Michele på Capri när jag vistades där på stipendium. Därav titeln. Verket börjar som en vandring uppför vulkanens brant med en långsam stegring och de olika instrumenten representerar de olika elementen vind, vatten, eld och jord, säger kompositören Maria Lithell Flyg.

http://musikaliska.se/forestallning/stockholm-wind-quartet-vid-vesuvius-brant