Östersunds Orkesterförening framför In and Out

Den 21 maj, kl 18.00, framför Östersunds Orkesterförening In and Out för symfoniorkester, under ledning av Nicklas Strandberg i Östersunds Stora kyrka.

Kan vara en bild av text där det står ”ÖSTERSUNDS ORKESTERFÖRENING TYSTNADENS MUSIK Program: Jean Sibelius 6:e symfoni Maria Lithell Flyg In and Out Sofia Hallgren Gabi, Between ages 8 and 13 Dirigent: Nicklas Strandberg Konsertmästare: Bengt-Eric -Eric Norlén www.ostersundsorkesterforening.se Entré 200 kr- under 18 ar gratis Lördag 21 maj 2022 kl. 18:00 Stora kyrkan, Östersund S Svenska kyrkan OSTERSUND”

https://www.facebook.com/events/3213168248955506/?ref=newsfeed