Adolf Fredriks Flickkör uruppför Svävar över äng

Adolf Fredriks flickkör uruppför, under ledning av Fredrik Winberg, stycket Svävar över äng med både text och musik av Maria söndagen den 6 oktober, kl 18.00, i Västerås Domkyrka. Stycket är skrivet för marimba och diskantkör och på marimba medverkar slagverkaren Anders Åstrand.