Adolf Fredriks Flickkör uruppför Svävar över äng

Adolf Fredriks flickkör uruppför, under ledning av Fredrik Winberg, stycket Svävar över äng med både text och musik av Maria söndagen den 6 oktober, kl 18.00, i Västerås Domkyrka. Stycket är skrivet för marimba och diskantkör och på marimba medverkar slagverkaren Anders Åstrand.

Svävar över äng framförs även på Musikaliska den 10 oktober, kl 19.00. http://www.musikaliska.se/forestallning/extern-arrangor-hostguld-med-adolf-fredriks-flickkor-och-gosskor