Maria Lithell Flyg och Stockholms Saxofonkvartett med unga röster – Tänk alla dessa ljud! Ny skiva ute 2 oktober.

  

 Foto: Adam Wrafter.

Materialet till denna skiva bottnar i ett 4 år långt pedagogiskt samarbete som tonsättare Maria Lithell Flyg och Stockholms Saxofonkvartett genomfört tillsammans genom Skapande skola. Utifrån det arbetet har Maria utvecklat och förfinat de idéer som har uppstått i arbetet med de elever i årskurs 3 som de har mött. All musik är komponerad av Maria Lithell Flyg (Little by Lithell Music Production).

Medverkar på skivan gör även elever från Kulturskolan Stockholm under ledning av Carin Norrby. De medverkande solisterna är Maia Sandin, Molly Kinnunen Muntané, Alicia Medina och Elin Rollsby.

”Vi har velat få med alla barn i en skapandeprocess där vi ökar deras sensibilitet genom att uppmuntra till lyssnande och eget skapande. Genom att våga bejaka och dela med sig av sina tankar och idéer skapas också tillit till klasskamrater och till den egna förmågan.

Barnen lär sig om musikens olika byggstenar som: puls, takt, notvärden med mera. De får även måla musiken och deras teckningar tolkas sedan av musikerna i kvartetten. Vi har jobbat med såväl traditionella noter som med ljud och symboler. Med hjälp av grafiska partitur och noter skriver barnen musik som Stockholms Saxofonkvartett sedan direkt framfört. Det har varit kreativt och lustfyllt. Det har sedan också varit fantastiskt roligt att få jobba med unga sångare från Stockholms Kulturskola.” säger Maria.

De texter som finns med i låtarna: Sagor, Nerver, Hungrig, Min pappa kan allt och Förr i tiden är citat från barn som Mark Levengood och Unni Lindell samlat i sina böcker Gamla tanter lägger inte ägg och Gud som haver barnen kär har du någon ull (Piratförlaget).

Stycket Moral biter sällan på hunden, som finns med sist på skivan, är ett verk som Stockholms Saxofonkvartett beställde av Maria och som uruppfördes i Berwaldhallen under Svensk Musikvår, 2019. Det har finansierats genom medel från Kulturrådet. Även denna skivas tillblivelse har kunnat vara möjlig genom medel från Kulturrådet.