Ecce arbor – Se träden!

För er som missade uruppförandet av allkonstverket och monodramen Ecce arbor – Se träden! kommer här en film.

Denna konstfilm är en hyllning till skogen där operasångerskan Alexandra Zetterström Büchel för trädens talan uppbackad av en klangrik bleckblåskvartett. Filmen belyser ett utdöende landskap som i snabb takt ersätts av hyggen och skogsplantager där den biologiska mångfalden är ett minne blott.

Allkonstverket Ecce Arbor – Se träden! hade sitt uruppförande på Sörmlands museum 2021 och har producerats av konstnären Anna Berglind i samarbete med tonsättaren Maria Lithell Flyg.

Filmregi: Anna Berglind, Film och redigering: Thilda Mörlid och Mira Berglind

Musik: Maria Lithell Flyg, Libretto: Greta Sundberg

Sopran: Alexandra Zetterström Büchel, Horn: Heléne Sikdal, Trombon: Ivo Nilsson, Trumpet: Tora Thorslund, Saxofoner: Johannes Thorell

Projektet har genomförts med stöd av Konstnärsnämnden.