Frid-lyst – Requiem över växter och djur

Sofia Vokalensemble under ledning av Bengt Ollén presenterar verket

Frid-lyst – Requiem över växter och djur av Maria Lithell Flyg

– Uruppförande söndagen den 13 mars, kl 19.00 i Sofia kyrka, Vitabergsparken, Stockholm.

Maria Lithell Flyg vill med detta nykomponerade Requiem kring den biologiska mångfalden skapa en sorgeritual där frid lyses över de arter som redan har dött ut eller är starkt utrotningshotade. Dödsmässans gamla texter aktualiseras därmed genom att betona de samtida utmaningarna. De växter och djur som omnämns i texten är alla rödlistade i Sverige. De har antingen dött ut helt eller dött ut i vissa landskap där de förut förekom.

”Många människor vittnar i dagens post-kristna Sverige om att skogen är ett andligt rum, en plats för rekreation och eftertanke. Med denna konsert vill vi belysa och synliggöra det sinnrika system genom vilket allt hänger samman i naturens kretslopp. Vi vill lysa frid över de växter och djur som redan är utrotade, eller hotas av utrotning. För mig har komponerandet av detta Requiem varit ett sätt att bearbeta min sorg. Nu delar jag det med er.Maria Lithell Flyg

Konserten spelas in av Sveriges Radio, P2, och kommer sändas den 6 april, 2022.

Del två av detta verk kommer ske vid ett senare tillfälle, i form av en ljusinstallation av konstnär Anna Berglind.

Verket är finansierat genom Svenska Kyrkans Kulturstipendium, 2019.

Sofia Vokalensemble bildades 1995 av Bengt Ollén som fortfarande är körens engagerade dirigent. Körens framträdanden kännetecknas av en varm, lyrisk svensk körklang och en scenisk närvaro som har räckt långt i internationella tävlingar. Kören har under åren samarbetat med flertal av Sveriges största tonsättare och har under sin drygt 25-åriga historia uruppfört verk av Sven-David Sandström, Jacob Mühlrad och Karin Rehnqvist.

Bengt Ollén erhöll år 2021 utmärkelsen Årets körledare av Föreningen Sveriges Körledare och Rosenborg-Gehrmans Stiftelse.

Biljetter: https://www.tickster.com/sv/events/ykej8gb8ggfpby2/2022-03-13/sofia-vokalensemble-uruppfor-verket-frid-lyst?fbclid=IwAR15Z0p6e679stOIzF55v6-DgGmcDkPi1gaoE763BVBgkFMlMa7dXALNBlw