Stockholm Wind Quartet uruppför ’Vid Vesuvius brant’

Måndag 7 juni uruppför Stockholm Wind Quartet beställningsverket Vid Vesuvius brant av Maria Lithell Flyg. Konserten sänds via musikaliska.se och är kostnadsfri att ta del av.

– Jag har inspirerats av vyn över vulkanen Vesuvius från mitt fönster i Villa San Michele på Capri när jag vistades där på stipendium. Därav titeln. Verket börjar som en vandring uppför vulkanens brant med en långsam stegring och de olika instrumenten representerar de olika elementen vind, vatten, eld och jord, säger kompositören Maria Lithell Flyg.

http://musikaliska.se/forestallning/stockholm-wind-quartet-vid-vesuvius-brant

Svensk Musikvår och sångensemblen SUSE

Den 25 april, 2021 medverkade Maria i festivalen Svensk Musikvår med några verk från albumet Tänk alla dessa ljud! I konserten medverkade, förutom Stockholms Saxofonkvartett, sångensemblen SUSE som är en del av Kulturskolan Stockholms verksamhet. Kören drivs och leds av dirigenten Carin Norrby. Här kan du se hela konserten som live-streamades från Musikaliska.

Kungliga Filharmonikernas Blåsarkvintett uruppför ”Lament and Tear”

Den 13 november uruppförde Kungliga Filharmonikernas Blåsarkvintett (Royal Stockholm Philharmonic Wind Quintet), Marias stycke Lament and Tear i Grünewaldsalen, Konserthuset, Stockholm. Konserten Live-streamades även. Här kan du lyssna och titta, stycket kommer först i konserten: https://www.konserthuset.se/play/musik-f%C3%B6r-bl%C3%A5sare-och-piano/

 

Maria Lithell Flyg och Stockholms Saxofonkvartett med unga röster – Tänk alla dessa ljud! Ny skiva ute 2 oktober.

  

 Foto: Adam Wrafter.

Materialet till denna skiva bottnar i ett 4 år långt pedagogiskt samarbete som tonsättare Maria Lithell Flyg och Stockholms Saxofonkvartett genomfört tillsammans genom Skapande skola. Utifrån det arbetet har Maria utvecklat och förfinat de idéer som har uppstått i arbetet med de elever i årskurs 3 som de har mött. All musik är komponerad av Maria Lithell Flyg (Little by Lithell Music Production).

Medverkar på skivan gör även elever från Kulturskolan Stockholm under ledning av Carin Norrby. De medverkande solisterna är Maia Sandin, Molly Kinnunen Muntané, Alicia Medina och Elin Rollsby.

”Vi har velat få med alla barn i en skapandeprocess där vi ökar deras sensibilitet genom att uppmuntra till lyssnande och eget skapande. Genom att våga bejaka och dela med sig av sina tankar och idéer skapas också tillit till klasskamrater och till den egna förmågan.

Barnen lär sig om musikens olika byggstenar som: puls, takt, notvärden med mera. De får även måla musiken och deras teckningar tolkas sedan av musikerna i kvartetten. Vi har jobbat med såväl traditionella noter som med ljud och symboler. Med hjälp av grafiska partitur och noter skriver barnen musik som Stockholms Saxofonkvartett sedan direkt framfört. Det har varit kreativt och lustfyllt. Det har sedan också varit fantastiskt roligt att få jobba med unga sångare från Stockholms Kulturskola.” säger Maria.

De texter som finns med i låtarna: Sagor, Nerver, Hungrig, Min pappa kan allt och Förr i tiden är citat från barn som Mark Levengood och Unni Lindell samlat i sina böcker Gamla tanter lägger inte ägg och Gud som haver barnen kär har du någon ull (Piratförlaget).

Stycket Moral biter sällan på hunden, som finns med sist på skivan, är ett verk som Stockholms Saxofonkvartett beställde av Maria och som uruppfördes i Berwaldhallen under Svensk Musikvår, 2019. Det har finansierats genom medel från Kulturrådet. Även denna skivas tillblivelse har kunnat vara möjlig genom medel från Kulturrådet.

En kreativ och produktiv vår leder till många uruppföranden under hösten 2020 och våren 2021 samt en ny skiva med nutida konstmusik för barn!

Genom medel från Kulturrådet spelar Maria in en skiva med flertalet helt nyskrivna verk för unga sångare, (under ledning av Carin Norrby) och Stockholms Saxofonkvartett. Skivan släpps 26 september, 2020.

Den 4 oktober, uruppförande av Bagatelle Emmanuel för Emmanuel Laville, oboe, Sebastian Stevensson, fagott och Asuka Nakamura piano, Centrumkyrkan, Säffle Kulturförening.

Den 30:e oktober bjuder slagverkaren Magdalena Meitzner på en solokonsert i Västerås Konserthus där hon uruppför ett verk av Maria för vibrafon.

Maria har erhållit medel från Kulturrådet för att komponera ett beställningsverk till Stockholm Wind Quartet. Uruppförande Musikaliska, 28 maj, 2021.

Uruppförande av ytterligare en träblåskvintett väntar 13 november, 2020, skriven till Stockholm Royal Philharmonic Quintet, Konserthuset, Grünewaldsalen. Tack för ekonomiskt stöd från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse.

Den 7 december väntar fyra uruppföranden med Lisa Carlioth, sopran (Radiokören), Niklas Andersson, klarinett (SRSO), Johanna Sjunnesson, cello (SRSO) och Martin Sturfält, piano. Chamber Unplugged, Sveriges Radio, Studio 2, samt senare i P2. Tack för ekonomiskt stöd från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse. INSTÄLLD p g a Corona.

Därefter följer ett uruppförande under Lund Contemporary, skrivet för Adolf Fredriks Flickkör under ledning av Fredrik Winberg, 6 februari 2021. Beställare: Körcentrum Syd.

Ett stort Requiem – ’Frid-lyst’ uruppförs av Sofia Vokalensemble under ledning av Bengt Ollén i mars, 2021. Verket vann Svenska Kyrkans stora Kulturstipendium, 2020 och är ett samverkansprojekt tillsammans med konstnären Anna Berglind. FRAMFLYTTAD till november p g a Corona.

Genom medel från Konstnärsnämnden skapar Maria Lithell Flyg och Anna Berglind även ljus- och musikverket ’Omland’ under våren 2021. Medverkande musiker är Alexandra Zetterström Büchel (sopr), Ivo Nilsson (trombon), Sören Hermansson (horn), Tom Poulson (trp) och Johannes Thorell (altsax).

Maria har även genom Konstnärsnämnden blivit beviljad utlandsresidens till Riga Sinfonietta. Corona får utvisa när detta konstnärsutbyte kan bli av.

Svenska Kyrkans Kulturstipendium, 2019 till verket ”frid-lyst”

Maria och ljuskonstnären Anna Berglind har fått Svenska kyrkans kulturstipendium i kategorin Musik. Verket ”frid-lyst” kommer framföras av Sofia Vokalensemble under ledning av Bengt Ollén. Det är tänkt att vara ett Requiem kring den biologiska mångfalden och Lithell Flyg och Berglind vill med sitt verk skapa en sorgeritual där frid lyses över de arter som redan har dött ut eller är starkt utrotningshotade. De aktualiserar därmed dödsmässans gamla texter genom att betona de samtida utmaningarna. ”Många människor vittnar i dagens post-kristna Sverige om att skogen är ett andligt rum, en plats för rekreation och eftertanke. I verket ’Frid_lyst’ vill vi belysa och synliggöra det sinnrika system genom vilket allt hänger samman i naturens kretslopp. Med ett framsjunget Requiem/ljusinstallation, vill vi flytta in skogen/växterna, insekterna i konsertsalen och lysa frid över, och därmed minnas, de arter som redan har dött ut.” https://via.tt.se/pressmeddelande/de-far-svenska-kyrkans-kulturstipendium-2019?publisherId=1344892&releaseId=3261687&fbclid=IwAR3Ka3R_yKbFvFZNloIwhE50RpQlRv7nYaNkrLZdE9pXBKFTPZN7vSZaEJI

https://via.tt.se/pressmeddelande/kulturstipendier-och-samiska-radets-kulturpris-delades-ut-pa-kyrkomotet?publisherId=1344892&releaseId=3265710&fbclid=IwAR2-OyURWGUu5kHwERvJTVtZ6kxcMzSpD6-4Kb9ud30KHYTBf_Px_gbilKs

Adolf Fredriks Flickkör uruppför Svävar över äng

Adolf Fredriks flickkör uruppför, under ledning av Fredrik Winberg, stycket Svävar över äng med både text och musik av Maria söndagen den 6 oktober, kl 18.00, i Västerås Domkyrka. Stycket är skrivet för marimba och diskantkör och på marimba medverkar slagverkaren Anders Åstrand.

Svävar över äng framförs även på Musikaliska den 10 oktober, kl 19.00. http://www.musikaliska.se/forestallning/extern-arrangor-hostguld-med-adolf-fredriks-flickkor-och-gosskor