Maria Lithell Flyg och Stockholms Saxofonkvartett med unga röster – Tänk alla dessa ljud! Ny skiva ute 2 oktober.

  

 Foto: Adam Wrafter.

Materialet till denna skiva bottnar i ett 4 år långt pedagogiskt samarbete som tonsättare Maria Lithell Flyg och Stockholms Saxofonkvartett genomfört tillsammans genom Skapande skola. Utifrån det arbetet har Maria utvecklat och förfinat de idéer som har uppstått i arbetet med de elever i årskurs 3 som de har mött. All musik är komponerad av Maria Lithell Flyg (Little by Lithell Music Production).

Medverkar på skivan gör även elever från Kulturskolan Stockholm under ledning av Carin Norrby. De medverkande solisterna är Maia Sandin, Molly Kinnunen Muntané, Alicia Medina och Elin Rollsby.

”Vi har velat få med alla barn i en skapandeprocess där vi ökar deras sensibilitet genom att uppmuntra till lyssnande och eget skapande. Genom att våga bejaka och dela med sig av sina tankar och idéer skapas också tillit till klasskamrater och till den egna förmågan.

Barnen lär sig om musikens olika byggstenar som: puls, takt, notvärden med mera. De får även måla musiken och deras teckningar tolkas sedan av musikerna i kvartetten. Vi har jobbat med såväl traditionella noter som med ljud och symboler. Med hjälp av grafiska partitur och noter skriver barnen musik som Stockholms Saxofonkvartett sedan direkt framfört. Det har varit kreativt och lustfyllt. Det har sedan också varit fantastiskt roligt att få jobba med unga sångare från Stockholms Kulturskola.” säger Maria.

De texter som finns med i låtarna: Sagor, Nerver, Hungrig, Min pappa kan allt och Förr i tiden är citat från barn som Mark Levengood och Unni Lindell samlat i sina böcker Gamla tanter lägger inte ägg och Gud som haver barnen kär har du någon ull (Piratförlaget).

Stycket Moral biter sällan på hunden, som finns med sist på skivan, är ett verk som Stockholms Saxofonkvartett beställde av Maria och som uruppfördes i Berwaldhallen under Svensk Musikvår, 2019. Det har finansierats genom medel från Kulturrådet. Även denna skivas tillblivelse har kunnat vara möjlig genom medel från Kulturrådet.

En kreativ och produktiv vår leder till många uruppföranden under hösten 2020 och våren 2021 samt en ny skiva med nutida konstmusik för barn!

Genom medel från Kulturrådet spelar Maria in en skiva med flertalet helt nyskrivna verk för unga sångare, (under ledning av Carin Norrby) och Stockholms Saxofonkvartett. Skivan släpps 26 september, 2020.

Den 4 oktober, uruppförande av Bagatelle Emmanuel för Emmanuel Laville, oboe, Sebastian Stevensson, fagott och Asuka Nakamura piano, Centrumkyrkan, Säffle Kulturförening.

Den 30:e oktober bjuder slagverkaren Magdalena Meitzner på en solokonsert i Västerås Konserthus där hon uruppför ett verk av Maria för vibrafon.

Maria har erhållit medel från Kulturrådet för att komponera ett beställningsverk till Stockholm Wind Quartet. Uruppförande Musikaliska, 28 maj, 2021.

Uruppförande av ytterligare en träblåskvintett väntar 13 november, 2020, skriven till Stockholm Royal Philharmonic Quintet, Konserthuset, Grünewaldsalen. Tack för ekonomiskt stöd från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse.

Den 7 december väntar fyra uruppföranden med Lisa Carlioth, sopran (Radiokören), Niklas Andersson, klarinett (SRSO), Johanna Sjunnesson, cello (SRSO) och Martin Sturfält, piano. Chamber Unplugged, Sveriges Radio, Studio 2, samt senare i P2. Tack för ekonomiskt stöd från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse. INSTÄLLD p g a Corona.

Därefter följer ett uruppförande under Lund Contemporary, skrivet för Adolf Fredriks Flickkör under ledning av Fredrik Winberg, 6 februari 2021. Beställare: Körcentrum Syd.

Ett stort Requiem – ’Frid-lyst’ uruppförs av Sofia Vokalensemble under ledning av Bengt Ollén i mars, 2021. Verket vann Svenska Kyrkans stora Kulturstipendium, 2020 och är ett samverkansprojekt tillsammans med konstnären Anna Berglind. FRAMFLYTTAD till november p g a Corona.

Genom medel från Konstnärsnämnden skapar Maria Lithell Flyg och Anna Berglind även ljus- och musikverket ’Omland’ under våren 2021. Medverkande musiker är Alexandra Zetterström Büchel (sopr), Ivo Nilsson (trombon), Sören Hermansson (horn), Tom Poulson (trp) och Johannes Thorell (altsax).

Maria har även genom Konstnärsnämnden blivit beviljad utlandsresidens till Riga Sinfonietta. Corona får utvisa när detta konstnärsutbyte kan bli av.

Svenska Kyrkans Kulturstipendium, 2019 till verket ”frid-lyst”

Maria och ljuskonstnären Anna Berglind har fått Svenska kyrkans kulturstipendium i kategorin Musik. Verket ”frid-lyst” kommer framföras av Sofia Vokalensemble under ledning av Bengt Ollén. Det är tänkt att vara ett Requiem kring den biologiska mångfalden och Lithell Flyg och Berglind vill med sitt verk skapa en sorgeritual där frid lyses över de arter som redan har dött ut eller är starkt utrotningshotade. De aktualiserar därmed dödsmässans gamla texter genom att betona de samtida utmaningarna. ”Många människor vittnar i dagens post-kristna Sverige om att skogen är ett andligt rum, en plats för rekreation och eftertanke. I verket ’Frid_lyst’ vill vi belysa och synliggöra det sinnrika system genom vilket allt hänger samman i naturens kretslopp. Med ett framsjunget Requiem/ljusinstallation, vill vi flytta in skogen/växterna, insekterna i konsertsalen och lysa frid över, och därmed minnas, de arter som redan har dött ut.” https://via.tt.se/pressmeddelande/de-far-svenska-kyrkans-kulturstipendium-2019?publisherId=1344892&releaseId=3261687&fbclid=IwAR3Ka3R_yKbFvFZNloIwhE50RpQlRv7nYaNkrLZdE9pXBKFTPZN7vSZaEJI

https://via.tt.se/pressmeddelande/kulturstipendier-och-samiska-radets-kulturpris-delades-ut-pa-kyrkomotet?publisherId=1344892&releaseId=3265710&fbclid=IwAR2-OyURWGUu5kHwERvJTVtZ6kxcMzSpD6-4Kb9ud30KHYTBf_Px_gbilKs

Adolf Fredriks Flickkör uruppför Svävar över äng

Adolf Fredriks flickkör uruppför, under ledning av Fredrik Winberg, stycket Svävar över äng med både text och musik av Maria söndagen den 6 oktober, kl 18.00, i Västerås Domkyrka. Stycket är skrivet för marimba och diskantkör och på marimba medverkar slagverkaren Anders Åstrand.

Svävar över äng framförs även på Musikaliska den 10 oktober, kl 19.00. http://www.musikaliska.se/forestallning/extern-arrangor-hostguld-med-adolf-fredriks-flickkor-och-gosskor

Album now released.

Click on link below to order from Naxos:

https://naxosdirect.se/items/collected-chamber-music-501077

7320470240885_iTunesBooklet-1

Sagt om skivan:

”Lyriskt tonalt och lekfullt är också ljuset som sprider sig i den suveräna oboekvartetten The Thin Line Between Sorrow and Joy med musiker från Sveriges Radios Symfoniorkester. Stora känslor i det lilla, inte olikt Messiaens Kvartett för tidens ände i sin balansgång längs den tunna linjen mellan glädje och sorg.” Johanna Paulsson, Opus Magasin, september, 2019:

”den aktuella cd:n med hennes kammarmusik visar att hon hör hemma bland de riktigt intressanta svenska tonsättarna idag.” Sten Wistrand, Kulturdelen.com, 25 juli, 2019.

”Förunderligt vacker svensk kammarmusik att känna igen sig i och väckas på nytt.” ” —för att få vara ensam med sig själv eller för att låta sig omfamnas av något större än sig själv. Kalla det vemod. Maria Lithell Flyg får det att vibrera i oss på nytt.” Martin Nyström, Dagens Nyheter, 15 september, 2019.

Collected Chamber Music, released June 7th, 2019. PORTRÄTTKONSERT på Musikaliska den 29 maj kl 19.00. (Little by Lithell Music Prouction / Footprint Records / distribution Naxos)

Maria Lithell Flyg

Foto: Nadja Sjöström

Medverkar på skivan gör:

  • Stockholm Saxophone Quartet: Matias Karlsen Björnstad – soprano, Jörgen Pettersson – alto, Leif Karlborg – tenor, Linn Persson – baritone
  • Musicians from the Swedish Radio Symphony Orchestra:  Emmanuel Laville – oboe, Genéviève Martineau – violin, Eriikka Nylund – viola, Astrid Lindell – cello
  • Martin Sturfält – piano
  • Magdalena Meitzner – percussion
  • DuoGelland, Martin Gelland and Cecilia Gelland – violin
  • Cecilia Zilliacus, violin
  • David Huang, piano
  • Olle Persson, baritone

I samband med att skivan släpps ges en PORTRÄTTKONSERT på Musikaliska (Nybrokajen 11, Stockholm) den 29 maj kl 19.00. Clara Schumann-salen. Se länk för vidare info:

http://www.musikaliska.se/forestallning/maria-lithell-flyg-portrattkonsert

 

Inspelning av kammarmusik samt beställningar

Maria har fått fonogramstöd av Kulturrådet för inspelning av några av sina kammarmusikaliska verk. Under hösten 2018 kommer hon också komponera på beställningar till Stockholms SaxofonkvartettMoral biter sällan på hunden. Regi: Linda Mallik, slagverksensemblen Hidden Mother (Magdalena Meitzner och Ulrik Nilsson (tidigare Kroumata). Beställare: Samtida Musik, ingår i projektet ”Min granne tonsättaren” samt duon Eva Lindahl, violin/viola och Stina Hellberg Agback, harpa. Samtliga uruppföranden. Se fliken ”Kalendarium” för tid och plats.

På skivan kommer bland annat hennes senaste stycke till musiker ur Sveriges Radios Symfoniorkester ingå – A thin line between sorrow and joy – oboe quartet. Se här en videoupptagning från uruppförandet under Svensk Musikvår: https://www.youtube.com/watch?v=sKqpZukZHzg

Jenny Soep

Den 18 maj, 2018, släppte Maria sitt fjärde album – Seven Deadly Sins. Länk till Spotify finns om du klickar på bilden av polarräven.

Se även länk till videon av låten Mother Earth – Forgiveness nedan.

http://media.marialithell.se/2013/10/Fja%CC%88llra%CC%88v.jpg

Foto: Niclas Ahlberg

Foto och regi: Marianne Strand, Malin Nicander – Camera in Herba.